Polepy výloh, budov, provozoven

Polep výlohy umožní Vaší provozovně vystoupit z šedi sousedících budov a upoutat pozornost na vaše produkty nebo služby. Polepy výloh, ať už v provedení z pohledové nebo vnitřní strany, jsou efektivní pro svoje jednorázové pořizovací náklady, okamžitou účinností a dlouhou životností. Používají se víceleté polymerické nebo lité fólie, velkoformátový tisk s UV laminací, tisk na oneway vision (dírkovaná) fólii nebo plastická písmena.